Udredninger

Autoriseret psykolog i København: Psykologisk og socialfaglig udredning

Udredninger

Psykologisk udredning
Ved en psykologisk udredning afholdes 2-3 samtaler, hvor klientens psykologiske tilstand afklares, herunder eventuelle diagnoser samt funktionsniveau i forhold til dagligdags aktiviteter og arbejdsevne.

Socialfaglig udredning
En psykologisk udredning kan suppleres med en socialfaglig udredning, hvor der afholdes 1-2 samtaler med klienten. På baggrund af dette udarbejdes en social anamnese og en socialfaglig vurdering af klientens tilstand.

En socialfaglig udredning foretages af en erfaren socialrådgiver.