Coaching

Coaching er en positiv fremadrettet proces, der hjælper dig til at finde ud af, hvad du vil, og hvad der forhindrer dig i at opnå det.

Coaching tager form som en samtale med udgangspunkt i dine målsætninger – det kan være mål i livet såvel som arbejdsrelateret.

Det giver en dybere forståelse for og indsigt i egne muligheder, hvilket kan virke positivt ind på din situation, så du forbedrer din indsats og øger din livskvalitet.

Gennem åbne og neutrale spørgsmål hjælpes du til at se din situation i et andet perspektiv og til at blive opmærksom på nye muligheder:

  • Hvad ønsker du at opnå?
  • Hvorfor?
  • Hvad forhindrer dig?
  • Hvordan skaber du muligheden for at opnå det, du ønsker?

Coaching kan således være en hjælp til at opdage og udnytte dit fulde potentiale, hvilket danner grundlag for at skabe ønskværdige resultater i dit liv eller din karriere.